Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

 Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy

 

starosty obce

Petra Ibla

místostarostky obce

Magdy Curtisové

a účetní obce

Jany Musilové

 

Zastupitelstvo obce

Obec má sedmičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018. 

Seznam zastupitelů:
 

  • Petr Ibl - starosta
  • Magda Curtisová - místostarostka
  • Miroslav Pejšek  
  • Otto Jelínek
  • Stanislava Trappová
  • Petr Oláh
  • Miroslav Urban

Složení výborů

Finanční výbor - předseda Otto Jelínek

             - členové Lucie Beznosková

                       Alice Oláhová 

Kontrolní výbor - předseda Petr Oláh

                - členové Miloš Hora

                          Jakub Trapp

                                          

Výbor pro kulturu a péči o obecní zeleň

Stanislava Trappová

Výbor pro strategii rozvoje a výstavby obce

Miroslav Pejšek

 

Důvod a způsob založení

Obec Libovice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.